Varför är AMP så viktigt för en webbtidning?

Varför är AMP så viktigt för en webbtidning?

Under våren 2021 byggde Contentverkstan om webbtidningen HejaOlika för att förbättra hastighet och användargränssnitt. Nya HejaOlika använder WordPress och AMP, Accelerated Mobile Pages, vilket är Googles teknik för att webbsidor ska laddas snabbast möjligt i mobilen. För läsarna innebär det att HejaOlikas sidor kommer att ritas upp betydligt snabbare än tidigare, när du använder mobilen….